OBJEKTIF

Meningkatkan pendapatan angota dan sahabat Saradec
Melahirkan usahawan yang berkemahiran tinggi dengan memberi peluang kepada mereka terlibat dengan seminar, kursus dan bengkel berkaitan dengan kemahiran mereka
Merangka kerjasama jangka panjang dengan rakan kongsi, rangkaian urusniaga dan sahabat Saradec
Membina rangkaian perniagaan untuk membangun dan bersaing secara sihat
Menyokong dasar kerajaan yang memberi impak positif kepada masyarakat