MISI DAN VISI

MISI

MISI MEWUJUDKAN MATLAMAT PERKHIDMATAN YANG BERMUTU DALAM MASA JANGKA PANJANG BERLANDASKAN KEPADA FAKTOR-FAKTOR SEPERTI BERIKUT

MEMBANGUNKAN TARAF KEHIDUPAN
MEMBEKAL KEMUDAHAN DAN KEPERLUAN ANGGOTA

MENINGKAT PENYERTAAN
MENAMBAH KUANTITI USAHAWAN DALAM PASARAN DENGAN MEMBAWA ANGGOTA MENYERTAI AKTIVITI EKONOMI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN

MENINGKATKAN EKONOMI
MELALUI AKTIVITI KOPERASI. ANGGOTA SECARA LANGSUNG AKAN MEMBANTU MENINGKATKAN EKONOMI ANGGOTA

MANFAAT KOPERASI
ANGGOTA MENGGUNAKAN KOPERASI SEBAGAI JAMBATAN UNTUK MENJALANKAN AKTIVITI KEUSAHAWANAN MELALUI AKTIVITI YANG BERKAITAN

KESATUAN DAN PENGUKUHAN HUBUNGAN SILATURAHIM
ANGGOTA MEMUSATKAN KEUSAHAWANAN MENGGUNAKAN SATU NAMA DAN ENTITI. INI AKAN MENGUKUHKAN KESATUAN DAN HUBUNGAN SILATURAHIM ANTARA ANGGOTA DAN RAKAN STRATEGI YANG TERLIBAT SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG

VISI

MELAHIRKAN USAHAWAN DI KALANGAN ANGGOTA DAN RAKAN STRATEGIK YANG AKAN MEMENUHI KEPERLUAN EKONOMI DAN KEPERLUAN KEHIDUPAN. MAMPU MENJADI PEMANGKIN EKONOMI SETEMPAT SEHINGGA KE PERINGKAT DUNIA.